DIT WIL JE DRIN­KEN

Gloss - - Lifestyle -

De na­ti­o­na­le drank is de chai, de In­di­a­se thee. Koop de­ze niet op straat, maar be­stel hem al­leen als je ze­ker weet dat het wa­ter ge­kookt heeft. Bier­drin­kers kunnen hun hart op­ha­len met de King sher, licht­bit­ter met een zoe­te on­der­toon. In­dia staat niet be­kend om zijn ex­per­ti­se in wijn ma­ken, maar de wij­nen van Su­la Vi­ney­ards gaan daar ver­an­de­ring in bren­gen. Vol­le smaak, krui­dig en frui­tig en per­fect in ba­lans. Het wijn­do­mein van Su­la is op­ge­richt door Raj­eev Sa­mant die zijn pas­sie voor wijn ont­dek­te tij­dens zijn stu­dies in San Fran­cis­co. De wij­nen zijn on­li­ne te be­stel­len op www.il­di­vi­no-wijn­win­kel.nl.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.