The look of ELIE SAAB

Gloss - - Beauty -

De­ze in 1964 in Bei­roet ge­bo­ren ont­wer­per be­gon al op 9-ja­ri­ge leef­tijd kleding te ma­ken voor zijn zus­sen. Dat ont­wer­pen zit ‘m blijk­baar in het bloed, want hij heeft er niet voor hoe­ven te stu­de­ren. Mmmm, waar­om heb­ben wij niet zo’n broer? De com­bi van Ara­bi­sche en Eu­ro­pe­se ele­men­ten zorgt er­voor dat prin­ses­sen en ac­tri­ces van over de he­le we­reld naar hem toe ko­men voor hun avond- en bruids­jur­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.