BAM!

Gloss - - Films/boeken/evenementen -

In al­les zit rit­me en dat be­wij­zen de man­nen van Per­cos­sa in hun voor­stel­ling BAM! De­ze slag­wer­kers we­ten op vir­tu­o­ze wij­ze uit bij­na al­les mu­ziek te krij­gen. Of dat nu tan­den­bor­stels, kin­der­wa­gens, buis­jes of tra­di­ti­o­ne­le in­stru­men­ten zijn. Hun shows zijn mu­zi­ka­le en the­a­tra­le acht­ba­nen vol hu­mor en emo­tie. Na gro­te tours in Tai­wan, Duits­land, Frank­rijk, de VS en Ca­na­da, gaat hun nieuw­ste show in Ne­der­land in pre­mi­è­re. Een show vol hoog­te­pun­ten uit eer­de­re shows, maar ook met com­pleet nieu­we num­mers. Neem je ei­gen huis­tuin-en-keu­ken­spul­len mee naar het the­a­ter en daag de man­nen van Per­cos­sa uit. Stil­zit­ten in je the­a­ter­stoel is on­mo­ge­lijk! Van­af 14 no­vem­ber in de Ne­der­land­se the­a­ters. www.per­cos­sa.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.