High­ligh­ter

Gloss - - Beauty -

High­ligh­ter is niet meer weg te den­ken in de beau­ty we­reld. High­ligh­ter geeft een mooie glans en vorm aan je ge­zicht. High­ligh­ters zijn ver­krijg­baar in ver­schil­len­de vor­men. In poe­der­vorm; dit kun je aan­bren­gen op de juk­been­de­ren, in de bin­nen­ste oog­hoe­ken en op het wenk­brauw­bot. Daar­naast be­staat er ook vloei­ba­re high­lightrer; dit is voor­al ge­schikt om het ge­bied on­der de ogen op te lich­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.