OM VER­SLAP­PING VAN JE HUID TE­GEN TE GAAN

Gloss - - Gloss -

Bind­weef­sel­mas­sa­ge

Een ste­vi­ge mas­sa­ge sti­mu­leert de door­bloe­ding van de huid en ver­ste­vigt het bind­weef­sel. Een huid met een slechte door­bloe­ding is niet in staat voe­dings­s­to en op te ne­men en af­val­s­to en af te voe­ren. Na een bind­weef­sel­mas­sa­ge is de huid be­ter in staat om voe­dings­s­to en op te ne­men. De­ze mas­sa­ge laat je bij een er­va­ren the­ra­peu­te doen die de pre­cie­ze kneep­jes van haar vak kent. Maar wat let je om zelf ’s avonds ook wat ex­tra te knij­pen en mas­se­ren als je je pro­duc­ten op­brengt? Geef je huid een ste­vi­ge mas­sa­ge, maar wees voor­zich­tig met de te­re huid on­der je ogen.

Spuit­je in je sla­pen

Niet de eer­ste plaats waar je aan zou den­ken, maar toch is het de eer­ste plaats die in vo­lu­me af­neemt als je ou­der wordt: je sla­pen. Het ge­volg van in­ge­val­len sla­pen zijn han­gen­de wan­gen en een ver­slap­te kaak­lijn. Door een ller te spui­ten in de sla­pen, vul je je con­tou­ren weer bij en lift je de huid van je wan­gen van­zelf weer een stuk­je om­hoog.

Wer­ken ter­wijl jij slaapt

Zet je huid ’s nachts aan het werk met pep­ti­den die sa­men­span­nen om je huid te ver­ste­vi­gen. Pep­ti­den sti­mu­le­ren de aan­maak van elas­ti­ne en col­la­geen en dat zorgt voor een vol­le huid die er ge­zond uit­ziet. Kies een pro­duct dat ook een ho­ge ma­te nia­ci­na­mi­de be­vat en je staat ’s mor­gens weer fris op!

Vi­ta­mi­ne-com­plex

Slik­ken en sme­ren. Vi­ta­mi­ne A, C en E zijn on­mis­baar voor een ge­zon­de huid en wor­den on­der in­vloed van de zon ver­sneld af­ge­bro­ken. Wie rookt, heeft er nog min­der van in haar lijf. Eet ver­stan­dig, slik sup­ple­men­ten en con­tro­leer of je huid­ver­zor­ging vi­ta­mi­ne A (re­ti­nol), vi­ta­mi­ne C (as­cor­byl glu­co­si­de) en vi­ta­mi­ne E (to­copheryl ace­ta­te) be­vat.

Gooi je zeep uit het raam

Jouw moe­der stamt uit de tijd dat zeep nog hip was en zo’n stuk­je Lux-zeep zelfs werd ge­pro­moot om je huid zacht en jong te hou­den. Zeep doet pre­cies het te­gen­over­ge­stel­de. Het is een agres­sie­ve rei­ni­ger die de huid ver­sneld ver­ou­dert. De al­ler­be­lang­rijk­ste stap in huid­ver­zor­ging is het rei­ni­gen van je huid en dat dient zo mild mo­ge­lijk te ge­beu­ren. Ver­mijd al­les wat schuimt en de huid­bar­ri­è­re aan­tast en kies voor na­tuur­lij­ke cleansers op olie­ba­sis, zélfs als je een vet­te of ge­com­bi­neer­de huid hebt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.