Ap­ple Watch

De Ap­ple Watch heeft veel meer func­ties dan je waar­schijn­lijk ge­bruikt – er zit her en der een hoop leuks ver­stopt!

iCreate (Netherlands) - - Inhoud -

13 Ap­ple Watch func­ties die je nog niet ken­de

s je het al op­ge­val­len? In het straat­beeld zie je steeds va­ker men­sen met een Ap­ple Watch rond­wan­de­len. Zo­maar, als­of er niets aan de hand is, af en toe non­cha­lant op hun hor­lo­ge spie­kend om dat laat­ste be­richt­je mee te pak­ken. Ook wij zijn ver­knocht aan ons hor­lo­ge. Hoe­wel we er niet al­tijd de vin­ger op kun­nen leg­gen wat we nou pre­cies zo on­mis­baar aan het ding vin­den, voelt het kaal om hem een dag niet te dra­gen.

Als iPho­ne- ge­brui­ker voelt watchOS, het be­stu­rings­sys­teem van de Watch, al snel ver­trouwd. Maar toch is het op het hor­lo­ge soms even zoe­ken naar de func­ties en knop­pen. Met tou­ch­be­die­ning, For­ce Touch (har­der druk­ken) en de di­gi­ta­le kroon aan de zij­kant, ont­dek je al­ler­lei ver­bor­gen han­dig­heid­jes. En dan kun je op de Watch-app op de iPho­ne ook nog eens een hoop in­stel­len. Daar­om ge­ven we in de­ze work­shop 13 tips met func­ties van de Ap­ple Watch die je waar­schijn­lijk nog nooit ge­zien had.

I

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.