Fo­to’s (iOS)

Li­ve Pho­tos zijn Ap­ple’s ant­woord op de hy­pe van gif’jes. Met on­ze tips en trucs wor­den je ge­a­ni­meer­de fo­to’s nog be­ter.

iCreate (Netherlands) - - Inhoud -

Breng je Li­ve Pho­tos nog meer tot le­ven

Ap­ple in­tro­du­ceer­de Li­ve Pho­tos sa­men met de iPho­ne 6s en 6s Plus in 2015. Dank­zij een ver­be­ter­de ca­me­ra­sen­sor wor­den met el­ke fo­to 1,5 se­con­den vóór en ná je kiek­je als film­pje be­waard. Gebruik je ver­vol­gens 3D Touch, dan wordt het bij­be­ho­ren­de film­pje van de fo­to af­ge­speeld. Ook als je door je bi­bli­o­theek bla­dert, krijg je bij het ope­nen van de fo­to al een voor­ac­tie te zien; het­geen dat ge­beur­de voor de op­na­me. Dat zorgt voor gei­ni­ge ef­fec­ten – als­of je fo­to’s af­kom­stig zijn uit een Har­ry Pot­ter- krant. Na de in­tro­duc­tie van Li­ve Pho­tos werd de func­tie op zo’n beet­je elk nieuw iOS-ap­pa­raat toe­ge­voegd. On­danks dat de iPho­ne SE en iPad Pro 9,7-inch geen 3D Touch heb­ben, heb­ben de­ze wel Li­ve Pho­tos ge­kre­gen. Zelfs de goed­ko­pe nieu­we iPad die af­ge­lo­pen maart ge­pre­sen­teerd werd en op pa­pier een slech­te­re ca­me­ra heeft dan de eer­der ge­noem­de ap­pa­ra­ten, on­der­steunt Li­ve Pho­tos. Steeds meer men­sen heb­ben dus een ap­pa­raat dat Li­ve Pho­tos kan ma­ken – hoog tijd om eens iets die­per in het fe­no­meen te dui­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.