Wan­neer ligt de iPho­ne 8 in de win­kels?

iCreate (Netherlands) - - Nieuws top 10 -

We gaan er bij­na voet­stoots van­uit dat de iPho­ne 8 be­gin sep­tem­ber aan ons wordt voor­ge­steld en vlak daar­na ver­krijg­baar is, maar in­si­ders zijn er niet ge­rust op: fa­bri­kan­ten zou­den nog al­tijd niet op vol­le kracht aan het pro­du­ce­ren zijn. Een be­lang­rij­ke le­ve­ran­cier zou zelfs zijn af­ge­haakt en Ap­ple heeft ten ein­de raad zelf ap­pa­ra­tuur ge­kocht om de on­der­de­len te pro­du­ce­ren. An­de­ren roe­pen weer dat de hard­wa­re keu­rig op sche­ma ligt, maar dat bij Ap­ple de pa­niek is toe­ge­sla­gen van­we­ge de soft­wa­re. Als de dead­line daar­van niet ge­haald wordt, kun je som­mi­ge nieu­we func­ties van de iPho­ne pas ge­brui­ken bij een soft­wa­re-up­da­te. Vo­rig jaar was dat het ge­val bij de por­tret­mo­dus van de iPho­ne 7 Plus, die werk­te pas eind ok­to­ber in iOS 10.1.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.