Druk­ke trein? NS-app toont straks vrije zit­plaat­sen

Vol­gend jaar moet de­ze fij­ne up­da­te voor de app ver­schij­nen. Ho­pe­lijk loopt-ie geen ver­tra­ging op.

iCreate (Netherlands) - - Nieuws top 10 -

De Reis­plan­ner Xtra-app van de NS krijgt vol­gend jaar een wel heel han­di­ge up­da­te: voort­aan kun je zien in wel­ke wa­gon er nog zit­plaat­sen zijn. Dat voor­komt dat pas­sa­giers zich mas­saal voor­aan aan het per­ron in de eer­ste cou­pé wur­men, ter­wijl er ach­ter­aan nog ruim­te ge­noeg is. De hui­di­ge ver­sie van de app geeft nu ook al aan wel­ke trei­nen druk en wel­ke rus­tig zijn, maar de nieu­we app is veel pre­cie­zer en geeft in­for­ma­tie weer op rij­tuig- ni­veau.

NS gaat slim­me sen­so­ren op het spoor ge­brui­ken om de ver­schil­len­de wa­gons te we­gen. Aan de hand van het ge­mid­del­de ge­wicht van een pas­sa­gier en het aan­tal stoe­len, wordt be­re­kend hoe vol het is in een be­paal­de cou­pé. In de app wordt met kleur­tjes – waar­schijn­lijk groen, oran­je en rood – weer­ge­ge­ven hoe druk het is op ver­schil­len­de plek­ken in de trein.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.