Goog­le scant geen mails meer

iCreate (Netherlands) - - Nieuws top 10 -

Goog­le is ge­stopt met het scan­nen van e-mails die via Gmail ver­zon­den en ont­van­gen wor­den – in de wan­del­gan­gen ook wel con­su­men­ten­pro­fie­len ge­noemd. Het scan­nen leid­de tot veel kri­tiek, maar vreemd ge­noeg niet tot een af­na­me van ge­brui­kers. Ze goo­che­len je ge­ge­vens vast op een an­de­re ma­nier wel bo­ven ta­fel.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.