Nieu­we iPad Pro is snel­ler dan 13-inch Mac­Book Pro

En dan heb­ben we het dus over de nieuwste Mac­Book Pro.

iCreate (Netherlands) - - Nieuws top 10 -

Het was een kwes­tie van tijd voor­dat het zou ge­beu­ren. Im­mers had Ap­ple al bij de in­tro­duc­tie van de eer­ste iPad Pro (12,9inch) ge­zegd dat de ta­blet snel­ler is dan het gros van de low- end lap­tops op de markt. Nu komt de iPad Pro ech­ter al in de buurt van Ap­ple’s eigen Mac­Book Pro. In som­mi­ge ben­ch­mark-tests over­treft hij zelfs de­ze high- end lap­top.

Ap­ple heeft in ju­ni twee nieu­we iPad Pro­mo­del­len uit­ge­bracht: een­tje met een scherm­di­a­go­naal van 10,5 inch en een­tje met 12,9 inch. Bei­de heb­ben als pro­ces­sor Ap­ple’s nieu­we A10X ge­kre­gen.

Ver­van­ging van de Mac­Book

En die is in som­mi­ge op­zich­ten dus snel­ler dan de Mac­Book Pro. Dat blijkt uit di­ver­se ben­ch­mark­tests waar­aan de ap­pa­ra­ten zijn on­der­wor­pen. Sail­lant de­tail: de iPad Pro is hier­bij niet ver­ge­le­ken met het het an­tie­ke Mac­Book Pro-mo­del uit 2007, maar ge­woon met de al­ler­nieuw­ste, uit 2017. Eer­lijk is eer­lijk: ben­ch­marks zeg­gen niet al­les over de pres­ta­ties van een ap­pa­raat. Het zijn kunst­ma­ti­ge tests om de kracht van een ap­pa­raat in te schat­ten. Tij­dens ‘ech­te’ be­wer­kin­gen zou het best wel mo­ge­lijk zijn dat de Mac­Book Pro toch nog iets be­ter pres­teert. Des­on­danks blijft het een heel knap­pe pres­ta­tie van Ap­ple’s ta­blet. Ge­com­bi­neerd met de nieu­we func­ties in iOS 11 zou het daad­wer­ke­lijk kun­nen dat de iPad ein­de­lijk een Mac­Book kan ver­van­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.