Jail­brea­ken is dood

iCreate (Netherlands) - - Nieuws top 10 -

Ge­luk­kig voor Ap­ple lijkt de gro­te in­te­res­se on­der hac­kers om iPho­nes te jail­brea­ken te zijn be­daard. iOS is te­gen­woor­dig zo vei­lig dat er heel wat voor no­dig is om de soft­wa­re vol­le­dig te kra­ken. Bo­ven­dien le­vert het wei­nig span­nen­de ex­tra func­ties meer op. De jail­brea­kers lij­ken ge­bro­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.