Ap­ple zoekt ba­ris­ta

iCreate (Netherlands) - - Nieuws top 10 -

Al­tijd al bij Ap­ple wil­len wer­ken, maar niet be­paald tech­nisch on­der­legd? Grijp dan nu je kans. Voor het be­zoe­kers­cen­trum van Ap­ple Park zoekt Ap­ple een ba­ris­ta. Je bent ver­ant­woor­de­lijk voor de kof­fie­bar, ge­zond- en vei­lig­heid en het ont­van­gen van gas­ten. En je moet een goe­de es­pres­so kun­nen ma­ken. En i(rish)Cof­fee?

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.