Tus­sen­voeg­sel toe­voe­gen in Con­tac­ten

iCreate (Netherlands) - - Lezers Vragen -

Goe­de­mid­dag, in de app Con­tac­ten is het niet mo­ge­lijk om een tus­sen­voeg­sel op te ne­men. Wel kun je een twee­de naam of ach­ter­voeg­sel toe­voe­gen, maar dat wordt niet ver­toond in het icoon met de af­kor­ting. Het is een Ame­ri­kaans sys­teem van na­men schrij­ven, maar in Ne­der­land ge­brui­ken we toch va­ker tus­sen­voeg­sels. De Ame­ri­ka­nen plak­ken die ge­woon aan de ach­ter­naam vast. Is het niet mo­ge­lijk in de Ne­der­land­se ver­sie van het adres­boek een ex­tra veld mo­ge­lijk te ma­ken: tus­sen­voeg­sel? Met vrien­de­lij­ke groet, Jos van Ruy­ven Een tus­sen­voeg­sel is niet mo­ge­lijk, maar er is wel een ma­nier om de sor­te­ring in de Con­tac­ten­lijst op de eer­ste let­ter van de ach­ter­naam te doen, en niet op die van het tus­sen­voeg­sel. Open het con­tact en tik rechts­bo­ven op ‘ Wij­zig’. Scrol bij­na he­le­maal naar be­ne­den en tik op ‘voeg veld toe’. Kies ‘ Twee­de naam’. Wan­neer je nu naar bo­ven scrolt, staat het veld ‘ Twee­de naam’ tus­sen de voor- en ach­ter­naam in. Haal het voor­voeg­sel weg bij de ach­ter­naam, en zet het in dit veld.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.