Nu­ki Smart Lock

iCreate (Netherlands) - - Lezers Vragen -

Te­gen­woor­dig wordt al­les slim­mer, dus waar­om het slot van on­ze voor­deur niet? De Nu­ki Smart Lock, die we heb­ben be­spro­ken in iCre­a­te 88, maakt van je dom­me deur een slim­me. Je maakt het open met je iPho­ne of Ap­ple Watch, of laat het van­zelf ge­beu­ren als je met je iPho­ne in de buurt komt. De Nu­ki is niet al­leen han­dig voor thuis – voor be­drij­ven is er zelfs een cash­back-pro­gram­ma, zo­dat zij werk­ne­mers toe­gang kun­nen ver­le­nen tot het be­drijf (zie nu­ki.io/nl). Wil jij dit han­di­ge ap­pa­raat­je aan je voor­deur? Stuur dan vóór 9 ok­to­ber een mail­tje naar win­ac­ties@icre­a­te­ma­ga­zi­ne.nl, met als on­der­werp ‘Nu­ki Smart Lock’ en ver­tel ons waar­om de Nu­ki jou zo goed van pas komt. Per post een brief of kaartje stu­ren mag na­tuur­lijk ook. Ver­geet niet je adres­ge­ge­vens te ver­mel­den. In iCre­a­te 92 doen we de win­naar uit de doe­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.