Mac­Book Air

iCreate (Netherlands) - - Feature / Reviews -

We had­den hem al voor dood op­ge­ge­ven, maar Ap­ple heeft de Mac­Book Air ook nog nieuw le­ven in­ge­bla­zen. De pro­ces­sor is ver­van­gen – niet door de nieuwste ge­ne­ra­tie Ka­by La­ke, maar wel door een snel­le­re va­ri­ant van de voor­gan­ger. Waar­om? Om­dat er blijk­baar nog al­tijd men­sen zijn voor wie de Mac­Book te re­vo­lu­ti­o­nair is om er op dit mo­ment al mee uit de voe­ten te kun­nen. Tot die tijd houdt Ap­ple een al­ter­na­tief voor de con­ser­va­tie­ven on­der ons. Bo­ven­dien kan de prijs van de Mac­Book zo re­la­tief hoog blij­ven, ter­wijl de Air met € 1099 de in­stap­per blijft.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.