XTRA

Plan van aan­pak

iCreate (Netherlands) - - Workshop / iMovie -

Het te­le­foon­ge­sprek uit de­ze work­shop is met een en­ke­le ca­me­ra op­ge­no­men. Eerst zijn de beel­den van de vrouw op­ge­no­men en daar­na is de au­dio daar­van af­ge­speeld voor de man via een iPho­ne-kop­te­le­foon, zo­dat hij pre­cies wist wan­neer hij wat moest zeg­gen. Met een goed uit­ge­dacht plan van aan­pak krijg je zo een perfect ge­syn­chro­ni­seerd ge­sprek.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.