XTRA

Wel­ke map?

iCreate (Netherlands) - - Workshop / GarageBand -

Let goed op dat je op de Mac het pro­ject al­tijd op­slaat in de map ‘Ga­ra­geBand voor iOS – iCloud’, an­ders her­kent Ga­ra­geBand niet dat je op je iPad of iPho­ne spo­ren hebt toe­ge­voegd. De­ze map zou ei­gen­lijk stan­daard ge­se­lec­teerd moe­ten zijn, maar bij ons was dit niet het ge­val. We ne­men aan dat de­ze bug snel ver­hol­pen wordt – of als je dit leest al is.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.