1 Snel zoe­ken

iCreate (Netherlands) - - Workshop / Pages -

Op zoek naar een spe­ci eke vorm, zo­als de ham­bur­ger? Scrol dan niet door de hon­der­den vor­men, maar voer in het zoek­veld de ge­wens­te vorm in. De­ze vind je bij het klik­ken op ‘ Vorm’. In iOS doe je dit door op het ver­groot­glas te tik­ken.

2 Vul­ling

Er zijn ver­schil­len­de ma­nie­ren om een vorm te vul­len. Je kunt kie­zen uit een e en kleur, een ver­loop­tint (twee kleu­ren die in el­kaar over­vloei­en) en een af­beel­ding. De­ze mo­ge­lijk­he­den vind je bij ‘Stijl>Vul­ling’.

3 Vorm be­wer­ken

Wan­neer je de vorm van één van de be­staan­de il­lu­stra­ties wilt aan­pas­sen, maak je de vorm be­werk­baar. Ctrl-klik dan op de vorm en se­lec­teer ‘Maak be­werk­baar’. Langs de il­lu­stra­tie zie je nu an­ker­pun­ten ver­schij­nen. Door hier­op te klik­ken en met de muis te sle­pen, ver­an­dert de vorm. Met een druk op Backs­pa­ce ver­wij­der jej een an­ker­punt.

4 Vorm te­ke­nen

Staat je be­geer­de vorm er niet tus­sen? Maak dan zelf een il­lu­stra­tie door met de pen te te­ke­nen. Kies ‘ Te­ken met Pen’ naast de zoek­balk en klik op de pa­gi­na om an­ker­pun­ten toe te voe­gen. De­ze an­ker­pun­ten be­pa­len de vorm van je il­lu­stra­tie. Klik en sleep met de muis om een krom­ming in de vorm te ma­ken.

1 4 3 2

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.