Blok­ke­ren

iCreate (Netherlands) - - Workshop / Systemvoorkeuren -

In dit ven­ster vind je al­le apps die toe­gang heb­ben tot je in­ter­net. Con­tro­leer – even­tu­eel met be­hulp van Goog­le – of de ap­pli­ca­ties be­trouw­baar zijn. Ver­trouw je het niet? Klik op het groe­ne bol­le­tje en scha­kel ‘Blok­keer in­ko­men­de ver­bin­din­gen’ in.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.