6. Ver­mijd Ja­va

iCreate (Netherlands) - - Workshop / Systemvoorkeuren -

Op veel com­pu­ters staat Ja­va ge­ïn­stal­leerd, ter­wijl het pro­gram­ma po­pu­lair is bij hac­kers en ver­sprei­ders van mal­wa­re. Installeer Ja­va dus al­leen als het pro­gram­ma echt nood­za­ke­lijk is.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.