Hoe ver­zin­nen ze het?

iCreate (Netherlands) - - iCan­dy -

Dit is ‘ m dan: de OnePlus 5. Is het geen plaat­je? Ten op­zich­te van de OnePlus 3T is er veel ver­an­derd. De Chi­ne­se fa­bri­kant heeft na het tes­ten van meer dan hon­derd va­ri­a­ties ge­ko­zen om de ran­den van het ap­pa­raat met een sub­tie­le krom­ming te vol­tooi­en. De an­ten­ne­stre­pen aan de ach­ter­kant bui­gen on op­val­lend af langs de bo­ven- en on­der­kant. Be­hal­ve in de ‘ sla­te grey’- uit­voe­ring is de te­le­foon er ook in de kleur ‘ mid­night black’. Het scherm heeft een dia me­ter van 5,5 inch, ter­wijl het ap­pa­raat zelf maar 7,25 mm dik is.

Maar het pa­ra­de­paard­je is toch wel de ca­me­ra, die aan de ach­ter­kant nét iets uit de be­hui­zing steekt. Die zit niet meer in het mid­den, maar is ver­scho­ven naar links­bo­ven, met daar­naast een klein mi­cro­foon­gaat­je en dan de flit­ser. Maar dit is geen ge­wo­ne ca­me­ra: de OnePlus 5 heeft een dub­be­le ca­me­ra. Schiet je hier­mee por­tret­fo­to’s, dan ver­vaagt de ach­ter­grond en springt het on­der­werp waar­op je scherp­stelt er­uit. Ge­ni­aal! Om de kracht van de ca­me­ra te on­der­stre­pen, is er re­cla­me­cam­pag­ne ge­start: ‘ Shot on OnePlus’ – prach­ti­ge plaat­jes die wil­le keu­ri­ge fo­to­gra­fen over­al ter we­reld heb­ben ge­scho­ten.

En tot slot, aan de on­der­kant ... daar zit een kop­te­le­foon­in­gang! Dat Ap­ple daar niet aan ge­dacht heeft!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.