Gra­tis kleur­pla­ten

iCreate (Netherlands) - - Feature / Apple Design Awards -

De eer­ste zes­tig da­gen dat je La­ke ge­bruikt, krijg je ie­der et­maal een nieu­we kleur­plaat ca­deau. Bo­ven­dien is van al­le kleur­boe­ken die je in de app vindt, één kleur­plaat gra­tis. Ge­noeg ma­te­ri­aal dus om uren mee voor­uit te kun­nen.

iOS en watchOS | Gra­tis, met in-app aan­ko­pen Ont­wik­ke­laar: Clean Sha­ven Apps Pte. Ltd. uit Singapo­re Ca­te­go­rie: Rei­zen

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.