La­ke

iCreate (Netherlands) - - Feature / Apple Design Awards -

Kleur­boe­ken voor vol­was­se­nen zijn in. La­ke is een di­gi­taal kleur­boek voor de iPho­ne en iPad en je hoeft geen te­ken­won­der te zijn om er ple­zier aan te be­le­ven: ook voor de leek is kleu­ren rust­ge­vend en laat het je de we­reld om je heen ver­ge­ten.

iOS | Gra­tis, met in-app aan­ko­pen Ont­wik­ke­laar: La­ke d.o.o uit Slo­ve­nië Ca­te­go­rie: Li­fe­sty­le

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.