3.

iCreate (Netherlands) - - Feature / Apple Design Awards -

De Plus-knop door­gron­den

De Plus-knop in Things kan veel meer dan je in eer­ste in­stan­tie in de ga­ten hebt. Door er­op te tik­ken of te klik­ken, cre­ëer je een nieuw to-do­lijst­je – dat had je mis­schien nog wel ver­wacht. In een al be­staan­de lijst, sleep je de Plus-knop sim­pel­weg naar de juis­te plek om een nieuw item toe te voe­gen. Of sleep hem naar het icoon links­on­der om een nieu­we lijst in de in­box te zet­ten; de­ze lijst kun je dan la­ter ver­der uit­wer­ken, bij­voor­beeld door er een da­tum aan te han­gen. In een pro­ject voeg je een tus­sen­kop toe door de knop naar de lin­ker­mar­ge te sle­pen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.