Old Man’s Jour­ney

Pop-up­boek vol aan­ge­na­me ver­ras­sin­gen.

iCreate (Netherlands) - - Feature / Apple Design Awards -

Een ou­de man krijgt een brief en gaat op pad, dwars door het meest pit­to­res­ke land­schap dat je ooit ge­zien hebt. Tik sim­pel­weg op de plek waar je hem naar­toe wilt be­we­gen. Soms moet je het land­schap hier­voor wat ‘om­vor­men’ zo­dat de plek ook daad­wer­ke­lijk be­reik­baar is voor de kras­se knar. Het na­deel van al die ver­nieu­wen­de apps die door Ap­ple be­kroond zijn: je kunt ei­gen­lijk am­per uit­leg­gen hoe het pre­cies werkt. Maar por hier en daar in een mol­li­ge heu­vel of trek aan een wan­del­pad en je ziet hoe de we­gen zich ont­vou­wen.

Dit is geen ga­me die de adre­na­li­ne door je ade­ren jaagt, maar wat is dit mooi. En het gaat ei­gen­lijk niet eens zo­zeer om het ma­ni­pu­le­ren van het land­schap – hoe­wel dat Old Man’s Jour­ney let­ter­lijk voor­ziet van een ex­tra di­men­sie. Dit spel heeft wel iets weg van een pop-up­boek. Al snel merk je dat je over­al op aan het tik­ken bent, want daar­mee zet je klei­ne ani­ma­ties in be­we­ging. Het zit hem in de de­tails: een kat die op een bank­je ligt te soe­zen, een gi­taar waar een me­di­ter­raans rie­del­tje uit klinkt of een vo­gel­tje dat ver­schrikt op­vliegt. Aan het ein­de van ie­der hoofd­stuk denkt de be­schei­den held van het ver­haal te­rug aan een bij­zon­der mo­ment in zijn le­ven – het doet wat den­ken aan het be­gin van Pixar-film Up.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.