Mushroom 11

Al­leen de pad­den­stoel is er nog.

iCreate (Netherlands) - - Feature / Apple Design Awards -

Wat er gebeurd is, we­ten we niet exact. Maar het is wel dui­de­lijk dat er iets gru­we­lijks is mis­ge­gaan met de aar­de en dat er bit­ter wei­nig van is over­ge­ble­ven. En dus is Mushroom 11 een ga­me zon­der een ech­te hoofd­per­soon. Hier en daar zijn er nog wat in­sec­ten met veel te veel po­ten, daar­naast is er nog een le­vens­vorm die in de ver­te wat doet den­ken aan de groe­ne sub­stan­tie uit de Ro­bin Wil­li­ams- film Flub­ber. Het gaat om een pad­den­stoel – ei­gen­lijk een vor­me­lo­ze schim­mel­klomp – die je door het land­schap moet zien te lood­sen.

Het ver­nieu­wen­de zit hem voor­na­me­lijk in de be­stu­ring. Je be­stuurt de klont snot niet sim­pel­weg met knop­pen voor links, rechts, bo­ven en be­ne­den. Met je vin­ger zorg je er­voor dat er aan de ene kant van de blob cel­len af­ster­ven. Die groei­en dan – als Blob vas­te grond on­der de voe­ten heeft – aan de an­de­re kant weer aan. Zo laat je de sub­stan­tie de juis­te kant op groei­en, of zorg je er­voor dat- ie zich er­gens in vast kan klem­men, of zich door klei­ne hol­tes perst. Of split de blob door­mid­den. Heel wat an­ders dus dan wel­ke Su­per Ma­rio- pad­den­stoel dan ook.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.