Se­ver­ed

Da’s on­han­dig.

iCreate (Netherlands) - - Feature / Apple Design Awards -

Se­ver­ed is een beet­je een ra­re ga­me. De hoofd­rol­spe­ler is Sas­ha, en die ont­waakt op een ze­ke­re dag zo­maar in een nacht­mer­rie­ach­ti­ge on­der­we­reld. Ze mist het een en an­der. Bij­voor­beeld haar com­ple­te fa­mi­lie. En haar ene arm, wat nog­al … on­han­dig is als ze al strij­dend door de lu­gu­be­re on­der­we­reld loopt om haar fa­mi­lie weer te zoe­ken. Als een­ar­mi­ge zwaard­vech­ter trekt ze door het duis­te­re dool­hof, van de ene ker­ker naar de an­de­re. Die ker­kers zit­ten, hoe kan het ook an­ders, vol met niet al te mal­se ge­va­ren. He­le kud­des vij­an­den moet je in de pan zien te hak­ken door over het scherm te ve­gen – een arm ex­tra was wel­kom ge­weest.

Wie hier­bij als een soort door­ge­sla­gen Fruit Nin­ja te werk gaat door als een mal­le over het scherm te swi­pen, komt be­dro­gen uit. Het moet met be­leid, an­ders kun je de le­de­ma­ten van je vij­an­den nooit net­jes am­pu­te­ren. Soms ko­men de mon­sters uit al­le hoe­ken en moet je ze om de beurt en op het juis­te mo­ment aan­val­len: als­of je een ma­ca­be­re dans op­voert. On­der­in het scherm tik­ken ver­schil­len­de ti­mers die je goed in de ga­ten moet hou­den.

Hoe­wel de af­ge­hak­te le­de­ma­ten je om de oren vlie­gen en het ver­haal ook niet be­paald voor te­re ziel­tjes ge­schikt is, ziet Se­ver­ed er dank­zij het kleur­rij­ke Mexi­caan­se stijl­tje ver­re van grie­ze­lig uit. Je ver­wacht bij­na een pi­ña­ta. Maar of je daar dan te­gen­aan durft te mep­pen?

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.