En­dor neshot­je

iCreate (Netherlands) - - Hot Stuff -

Mooie stu­die­cij­fers ge­ven een kick. En geef toe: ook na een flin­ke stoot aan li­kes op Fa­cebook of In­st­agram stroomt de en­dor­fi­ne door je ade­ren. Plaats je een mooie fo­to, dan is dat bij­na een garantie op een mooie hoe­veel­heid li­kes. En dan is het heel fijn als je de Olym­pus E- M10 Mark II be­zit. De stijl­vol­le ca­me­ra heeft een prach­ti­ge re­tro-uit­stra­ling en is erg com­pact, dus je neemt ‘m over­al ge­mak­ke­lijk mee naar­toe. Als het om de tech­no­lo­gie gaat, is het toe­stel juist groots, met on­der meer een 16,1-me­ga­pixel­sen­sor, een iso-be­reik van 200-25.600 en een OLED elek­tro­ni­sche zoe­ker met 2,36 mil­joen pixels. Ook leuk: tij­de­lijk ont­vang je bij aan­schaf € 75 re­tour van Olym­pus en doet Fo­to- Groep je een te­goed­bon van € 30 ca­deau. Pro­mo­tie­co­de: e-m10ac­tie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.