Dit is Si­ri­us een goed idee

iCreate (Netherlands) - - Hot Stuff -

Win­dows. Het is geen woord dat iCre­a­te-re­dac­teu­ren da­ge­lijks uit hun mond la­ten rol­len. Toch prij­zen we in de­ze ru­briek een Win­dows-ap­pa­raat aan. Op de mees­te scho­len is dit be­stu­rings­sys­teem im­mers de stan­daard en er zijn nog al­tijd ap­pli­ca­ties die al­leen op Win­dows draai­en. Heel ver­ve­lend als je al­leen in het be­zit bent van een – na­tuur­lijk veel be­te­re – Mac. Wat je dan kunt doen? De Si­ri­us A aan­schaf­fen, een gloed­nieu­we mi­ni­com­pu­ter van het Ne­der­land­se be­drijf Oc­kel. De 64-bit mi­ni- PC is zo klein dat hij in je zak past, maar is wel even krachtig als een ‘ge­wo­ne’ desktop-pc. Heb je die Win­dows-ap­pli­ca­ties maar spo­ra­disch no­dig? Dan ver­maakt die Si­ri­us A je wel met films, ga­mes of je fa­vo­rie­te si­ri­us ... euh, se­ries.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.