Bam­boo, maar niet voor pan­da’s

iCreate (Netherlands) - - Hot Stuff -

Bam­boo Fo­lio klinkt als iets wat in de voor­raad­kast ligt van het reu­zen­panda­ver­blijf van Wu Wen en Xing Ya. De kans is ech­ter klein dat de panda­ver­zor­gers wer­ke­lijk in het be­zit zijn van Bam­boo Fo­lio, die dienst­doet als een slim no­ti­tie­blok. Hier­mee wordt het vol­gen van col­le­ges bíj­na een feest. Ge­heel old school maak je je aan­te­ke­nin­gen met pen en pa­pier, waar­na je ze op 2.0-wij­ze naad­loos di­gi­ta­li­seert en op­slaat in de cloud. Het over­ty­pen van je hand­ge­schre­ven krab­bels is ver­vol­gens over­bo­dig; de Bam­boo Fo­lio be­vat een han­di­ge ‘Inkt naar tekst’-func­tie die zelfs een ha­nen­po­te­rig man­nen­hand­schrift door­ziet. Ook kun­nen te­ken­lief­heb­bers – bui­ten de school­ban­ken om na­tuur­lijk – los­gaan met het ma­ken van schet­sen, om ze daar­na di­gi­taal op te leu­ken met kleu­ren, pen­nen­stre­ken en ac­cen­ten. Een leu­ke pan­da­te­ke­ning wellicht?

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.