Hier met die pho­nes!

iCreate (Netherlands) - - Hot Stuff -

Door al die bloot­stel­ling aan har­de mu­ziek, lo­pen steeds meer jon­ge­ren een ge­hoor­be­scha­di­ging op. Nou zijn ge­hoor­ap­pa­ra­ten niet de meest coo­le gad­gets, maar het be­gint er stil­aan op te lij­ken. Met de He­arp­ho­nes van Bo­se bij­voor­beeld fil­ter je het ach­ter­grond­ge­luid weg zo­dat je de le­raar of pro­fes­sor voor de col­le­ge­zaal be­ter ver­staat, kies je bij de tv je eigen vo­lu­me, stel je bij de mu­ziek – li­ve of op de ra­dio – het ge­luid zelf in en fo­cus je je in een groeps­ge­sprek op de­ge­ne die je wilt ho­ren. Je kunt dus ook die ir­ri­tan­te, qua­si- grap­pi­ge klas­ge­noot uit­zet­ten. Heer­lijk! Je zou bij­na een ge­hoor­ap­pa­raat wíl­len. Maar zet die mu­ziek op je kop­te­le­foon tóch maar even iets zach­ter.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.