Be­kijk hoe laat be­rich­ten bin­nen­ge­ko­men zijn

iCreate (Netherlands) - - Tips / Van De Redactie -

Wan­neer je pre­cies een be­richt­je hebt ge­kre­gen, zal je meest­al waar­schijn­lijk een zorg zijn. Soms kan het tijd­stip van bin­nen­komst ech­ter erg han­dig zijn. Als ie­mand je een be­richt­je stuurt dat hij er­aan komt en je wilt uit­re­ke­nen hoe­lang het (nog) duurt voor hij er is, bij­voor­beeld. Waar bij What­sApp elk be­richt wordt ver­ge­zeld door een tijd­stip, is dit bij Be­rich­ten ver­bor­gen – ten­zij het om een eer­ste be­richt op een nieu­we dag gaat. Veeg van rechts naar links over het scherm en al­le tijd­stip­pen ko­men te­voor­schijn. Ter­ry St o k e r

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.