Bij­la­gen zoe­ken in No­ti­ties

iCreate (Netherlands) - - Tips / Van De Redactie -

No­ti­ties is al een tijd­je mijn fa­vo­rie­te stan­daard-app van iOS. Je be­waart er heel ge­mak­ke­lijk al­les in wat je graag wilt be­wa­ren: tek­sten, web­si­tes, plaat­jes, do­cu­men­ten en te­ke­nin­gen. Maar hoe vind je al die her­sen­spin­sels ge­mak­ke­lijk te­rug? Voor be­stan­den heb je de bij­la­gen­brow­ser (via de knop links­on­der), maar de­ze is met veel be­stan­den ook niet erg over­zich­te­lijk. Met de zoek­balk van No­ti­ties kun je ech­ter ook spe­ci ek naar bij­la­gen zoe­ken: het eni­ge dat je no­dig hebt, is de be­stands­ex­ten­sie. Dus typ bij­voor­beeld ‘JPG’ in de zoek­balk en je krijgt al­le plaat­jes te zien.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.