Snel over­scha­ke­len van wi naar 4G

iCreate (Netherlands) - - Tips / Van De Redactie -

Soms is de ver­bin­ding van een wi - net­werk zo ter­gend lang­zaam, dat je bij­na met wee­moed te­rug­denkt aan de ou­de in­bel­ver­bin­ding uit de ja­ren 90. Het is dan han­dig om de de func­tie Wi -as­sis­ten­tie in te scha­ke­len. Bij een slech­te wi ver­bin­ding stapt je iPho­ne dan au­to­ma­tisch over naar 4G. Zo blijf je al­tijd ver­bon­den met het in­ter­net, zélfs als je ge­bruik­maakt van het be­ruch­te ‘wi -in-de-trein’-net­werk. Om de func­tie te ac­ti­ve­ren ga je naar ‘In­stel­lin­gen>Mo­biel Net­werk’ en zet je he­le­maal on­der­aan de scha­ke­laar ach­ter ‘ Wi -as­sis­ten­tie’ op groen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.