Down­load ál­le Mac OS X-wall­pa­pers in 5K

iCreate (Netherlands) - - Tips / Van De Redactie -

Im­po­san­te berg­land­schap­pen, een blik op het uni­ver­sum en wat meer ab­strac­te afbeeldingen: al­le ach­ter­gron­den van ma­cOS (voor­heen Mac OS X) zijn de moei­te waard. Al­leen zijn de ou­de­re wall­pa­pers des­tijds nooit ont­wor­pen om te ge­brui­ken op een mo­ni­tor met ho­ge re­so­lu­tie. Dus als je zo’n klassieke bu­reau­blad­ach­ter­grond wilt ge­brui­ken op je hip­pe 5K iMac, dan kwam je be­dro­gen uit. Tót­dat een de­sig­ner van Re­lay FM ze op­schaal­de en er 5K-ver­sies van maak­te. Die down­load je via www. icre­a­te­ma­ga­zi­ne.nl/mac-5k.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.