Be­rich­ten in What­sApp vast­zet­ten

iCreate (Netherlands) - - Tips / Van De Redactie -

Soms ra­ken be­lang­rij­ke What­sApp-ge­sprek­ken on­der­ge­sneeuwd door tal­lo­ze an­de­re chats. Om re­le­van­te chats niet meer uit het oog te ver­lie­zen, heeft What­sApp nu iets nieuws: je kunt be­rich­ten vast­zet­ten zo­dat ze al­tijd bo­ven­aan staan in de lijst. Veeg in het over­zicht met chats naar rechts over het be­richt dat bo­ven­aan moet staan en kies ‘Maak vast’. Het werkt voor zo­wel groeps- als in­di­vi­du­e­le ge­sprek­ken. ‘Gepin­de’ ge­sprek­ken blij­ven bo­ven in beeld en zijn her­ken­baar aan de pu­nai­se er­ach­ter.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.