De iCre­a­te-re­dac­teu­ren over hun eer­ste iPho­ne

Als re­dac­teur bij iCre­a­te is het bij­na een must om een iPho­ne te heb­ben. Dit wa­ren on­ze eer­ste iPho­nes.

iCreate (Netherlands) - - Feature / 10 Jaar iPhone -

Lau­ra, iPho­ne 4s

Om­dat ik al sinds 2009 was vast­ge­groeid aan mijn iPod touch (een iPho­ne zon­der bel­func­tie) duur­de het nog ze­ker tot 2013 voor­dat ik aan mijn eer­ste iPho­ne be­gon. Het was een zwar­te 4s. Via de 5c ben ik in­mid­dels bij een iPho­ne SE be­land: de voor­keur voor een com­pac­te iPho­ne is ge­ble­ven.

Daan, iPho­ne 4

Mijn eer­ste iPho­ne gaf ik me­zelf ca­deau. Ik was net af­ge­stu­deerd en had een leu­ke baan bij een tijd­schrift over Ap­ple. De prach­ti­ge iPho­ne 4 was net uit, maar ik moest naar Duits­land voor een sim­lock­vrij exem­plaar. Sinds­dien weet ik dat het win­kel­cen­trum in Ober­hau­sen rond kerst ui­terst sfeer­vol is.

Sven, iPho­ne 3G

Ik wil­de nooit een smartpho­ne. Maar toen ik in 2009 de kans kreeg om voor 200 eu­ro een oud iPho­ne 3G­de­mo­mo­del uit een te­le­com­win­kel te ko­pen, kon ik als kers­ver­se Ap­ple­fan (net een Mac­Book ge­kocht) niet an­ders. Daar­na volg­den een iPho­ne 4, 5s en nu een 6s. Mijn fa­vo­riet blijft de 4.

Ter­ry, iPho­ne 5s

Na al een aan­tal we­ken met de iPho­ne 5c van de re­dac­tie rond­ge­lo­pen te heb­ben, ben ik eind maart 2015 (pas) of­fi­ci­eel over­ge­stapt van een HTC One naar de iPho­ne 5s. Met 64 GB voor mijn uit­ge­brei­de mu­ziek­col­lec­tie. Mo­men­teel ben ik in het be­zit van een 128GB iPho­ne 6s, en een Spo­ti­fy­abon­ne­ment …

Koen, iPho­ne 4s

Be­gin 2013 ver­ruil­de ik een pre­his­to­ri­sche Sams­ung voor mijn eer­ste iPho­ne: de iPho­ne 4s. Het was op aan­ra­den van mijn va­der, die al he­le­maal weg was van Ap­ple. In de eer­ste we­ken was ik niet van mijn iPho­ne af te slaan. Of nee, her­stel: dat ben ik ei­gen­lijk nog steeds niet.

Ar­jan, iPho­ne 6

Ik ben een laat­bloei­er wat iPho­nes be­treft. Mijn eer­ste iPho­ne was de 6. Ik maak­te de over­stap van An­droid van­we­ge mijn trans­fer naar iCre­a­te Ma­ga­zi­ne. Een smartpho­ne had ik in 2003 al bij de Volks­krant, maar daar kon je ei­gen­lijk nog niets mee. Ik heb nu een SE, wat mij be­treft de per­fec­te iPho­ne van­we­ge zijn po­wer en for­maat.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.