… en dit werd pas mo­ge­lijk door de iPho­ne

De iPho­ne heeft veel pro­duc­ten ver­van­gen, maar het maak­te ook nieu­we pro­duc­ten en dien­sten mo­ge­lijk.

iCreate (Netherlands) - - Feature / 10 Jaar iPhone -

Fa­cebook en Twit­ter

So­ci­a­le net­wer­ken zijn al ou­der dan de iPho­ne, maar pas na komst van de smartpho­ne kwam de ech­te door­braak. Want wie wil er nou niet over­al ter we­reld op de hoog­te wor­den ge­hou­den van wat je fa­mi­lie, vrien­den en ken­nis­sen al­le­maal uit­vre­ten? En jij wilt na­tuur­lijk ook al­les de­len wat ook maar eni­ge nieuws­waar­de be­vat.

In­st­agram en Snap­chat

De­ze so­ci­a­le net­wer­ken rond­om het ver­stu­ren en de­len van fo­to’s ont­ston­den pas na­dat de iPho­ne op de markt was. Zon­der had dit ook niet ge­kund, want hoe zou je an­ders al die schit­te­ren­de fo­to’s ma­ken, er een fil­ter over­heen ja­gen en ze dan on­mid­del­lijk de­len?

Po­wer­banks

De mo­bie­le te­le­foons van vroe­ger gin­gen heel lang mee op een ac­cu­la­ding. Een week zon­der je te­le­foon op te la­den was heel nor­maal. De iPho­ne bracht een ein­de aan de­ze luxe, maar open­de de markt voor de po­wer­banks. On­der­weg je iPho­ne weer op­la­den? Neem de­ze reus­ach­ti­ge ex­tra bat­te­rij mee die drie­dub­bel zo zwaar is als je te­le­foon.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.