Ul­tie­me mo­ni­tor voor de Mac mi­ni

De­ze mo­ni­tor heeft het een en an­der van de iMac ge­leerd, zo­als 4K-on­der­steu­ning en een bre­de­re kleur­weer­ga­ve. Dat maakt hem vol­gens ons perfect voor de Mac mi­ni.

iCreate (Netherlands) - - Review -

Fans van de Mac mi­ni had­den na Ap­ple’s ont­wik­ke­laars­con­fe­ren­tie wei­nig te vie­ren. Al­le Macs wer­den ge­üp­da­tet – zelfs de Mac­Book Air – maar rond­om de Mac mi­ni bleef het ake­lig stil. Soms houdt Ap­ple in ok­to­ber nog een Ma­ce­vent, dus mis­schien is er dan nog hoop voor de klein­ste telg. Toch zin om je Mac mi­ni nu al een up­gra­de te ge­ven, on­danks dat Ap­ple niets nieuws heeft uit­ge­bracht? Haal er dan een chi­que mo­ni­tor voor, zo­als de Phi­lips Bril­li­an­ce 328P6VJEB. Die doet qua spe­ci­fi­ca­ties na­me­lijk erg den­ken aan het in­ge­bouw­de scherm van de iMac. Ko­men fea­tu­res als ‘4K’ en ‘bre­de­re kleur­weer­ga­ve’ je niet ook heel be­kend voor?

Pro­fes­si­o­ne­le mo­ni­tor

Phi­lips mikt met de­ze mo­ni­tor op pro­fes­si­o­ne­le ge­brui­kers uit het gra­fi­sche seg­ment. Dat wordt heel dui­de­lijk als je naar het za­ke­lij­ke de­sign kijkt. De zwar­te ran­den zijn net wat te dik en ver­der dan een zil­ve­ren voet gaan de span­nen­de de­signele­men­ten niet. La­ten we dui­de­lijk zijn: de­ze mo­ni­tor is bij lan­ge na niet zo chic als een iMac. De positieve as­pec­ten van het za­ke­lij­ke de­sign zijn ech­ter het mat­te dis­play en de zo­ge­he­ten SmartEr­goBa­se. Dank­zij het mat­te dis­play heb je nooit last van sto­ren­de re­flec­ties; de er­go­no­mi­sche voet zorgt er­voor dat je de Phi­lips moei­te­loos 18 cm in hoog­te ver­stelt en 90 gra­den draait van lig­gend naar staand for­maat. Daar­naast is de mo­ni­tor kan­tel­baar en om zijn ver­ti­ca­le as te draai­en. Op die ma­nier kijk je dus al­tijd er­go­no­misch ver­ant­woord naar het scherm. In dat op­zicht heeft de­ze mo­ni­tor dus zelfs een groot voordeel ten op­zich­te van een iMac.

Wat de aan­slui­tin­gen be­treft, zijn er geen ver­ras­sin­gen: DVI, HDMI, Dis­play­Port en VGA, een au­dio-in­gang, kop­te­le­foon­aan­slui­ting en vier keer usb 3. Jam­mer ge­noeg ont­breekt Thun­der­bolt. Met een Mac mi­ni kun je te­rug­val­len op HDMI, maar met een re­cen­te Mac­Book (Pro) ben je aan­ge­we­zen op adap­ters.

Het beeld

Het be­lang­rijk­ste van een mo­ni­tor blijft het beeld. En hier laat de Phi­lips zijn spier­bal­len zien. Met 32-inch is het beeld nog net wat gro­ter dan van de 27-inch iMac, maar de 4K-re­so­lu­tie is vol­doen­de om al­les haar­scherp weer te ge­ven. Zet­ten we hem naast een 4K iMac, dan zie je ui­ter­aard het ver­schil qua pixel­dicht­heid, maar in het da­ge­lijk­se gebruik zal dit niet ne­ga­tief op­val­len. En dan de kleu­ren! On­danks het mat­te dis­play to­vert de Phi­lips ge­wel­di­ge beel­den en ver­za­dig­de kleu­ren op het scherm, ook de kleur­echt­heid is pri­ma. Als we dit zo zien, vra­gen we ons af waar­om Ap­ple he­le­maal af­stand heeft ge­no­men van mat­te dis­plays.

We vat­ten het nog even sa­men: de Phi­lips Bril­li­an­ce 328P6VJEB is een mo­ni­tor met een saai de­sign, maar des te be­te­re fea­tu­res. De 4K-re­so­lu­tie en bre­de­re kleur­weer­ga­ve zor­gen voor scher­pe beel­den en een ge­wel­di­ge kleur­kwa­li­teit. ‘Dit gaat ze­ker ver bo­ven de dui­zend eu­ro kos­ten’, zeg je? Dach­ten wij ook eerst, maar nee, je hebt hem al voor 599 eu­ro. Wat kost een Mac mi­ni ook al­weer? (Sven La­mers)

Waar­om maakt Ap­ple ei­gen­lijk geen mat­te dis­plays meer?

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.