Voor al je on­der­wa­teraxi’s

iCreate (Netherlands) - - Review -

Het he­le jaar leg je met je iPho­ne al­les vast wat er rond­om je heen ge­beurt – er gaat haast geen dag voor­bij dat er geen fo­to of lm­pje ge­maakt wordt. En dan ga je op va­kan­tie, als het goed is een van de hoog­te­pun­ten van het jaar, en dan kom je op plek­ken waar je je iPho­ne het liefst zo ver mo­ge­lijk bij van­daan houdt. De zand­kor­rel­tjes van het strand gaan in al­le kier­tjes zit­ten en het wa­ter van het zwem­bad of de zee is al he­le­maal fu­nest. En dat ter­wijl je in het wa­ter juist su­per­leu­ke ac­tie­fo­to’s kunt ma­ken. Nou zijn er voor een prik­kie wa­ter­dich­te hoes­jes te vin­den, maar durf jij je du­re iPho­ne in zo’n koop­je on­der wa­ter te hou­den? Nee, wij spe­len op sa­fe en ver­trouw­den de AxisGO on­ze iPho­ne toe. En met groot suc­ces.

De AxisGO is een bij­zon­der de­ge­lij­ke af­sluit­kast voor je iPho­ne. De fa­bri­kant ga­ran­deert wa­ter­dicht­heid tot tien me­ter en dat ge­lo­ven we ge­rust (ons zwem­bad was niet zo diep). Je iPho­ne 6(s) of 7 past er perfect in en een fer­me klik be­ves­tigt dat hij goed is af­ge­slo­ten. De si­li­co­nen ach­ter­kant … sor­ry, het po­ly­car­bo­naat mem­braan, maakt het mo­ge­lijk om het tou­chs­creen van de iPho­ne nog te be­die­nen, om bij­voor­beeld te wis­se­len naar de sel­fie- ca­me­ra of de slow­mo­ti­on (aan­ra­der!) in te scha­ke­len. Je kunt zelfs bel­len met ‘fan­tas­ti­sche au­dio­kwa­li­teit’, al ver­ston­den we on­der wa­ter niet wie we er­aan had­den.

On­der­wa­ter­fo­to’s ma­ken is écht heel leuk, en met de AxisGO doe je dit on­be­zorgd. De an­ti­re­flec­tie­ve, wa­ter­af­sto­ten­de lens zorgt, in com­bi­na­tie met de goe­de ca­me­ra van je iPho­ne, voor schit­te­ren­de on­der­wa­ter­fo­to’s en -vi­deo’s. De die­hard koopt er nog een groot­hoek- of do­me­lens bij, voor nóg tof­fe­re fo­to’s. Maar wij von­den de AxisGO al­leen ook wel vol­doen­de (en duur ge­noeg). (Daan Jeu­ken)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.