De ul­tie­me tijd­do­der

iCreate (Netherlands) - - Apps -

Ver­sla­vings­ge­voe­lig ben ik niet, maar de­ze week houdt de iOS- ga­me Ballz mijn le­ven in de greep. Het dood­een­vou­di­ge spel oogt al­les­be­hal­ve spec­ta­cu­lair, maar blijkt bui­ten­ge­woon span­nend en ver­sla­vend.

In het spel vuur je een reeks bal­len af rich­ting een paar te­gels, die el­ke beurt ver­der naar be­ne­den da­len. Het ge­tal op de te­gel geeft aan hoe vaak je hem moet ra­ken om de te­gel te bre­ken. Doe dit wel voor­dat een te­gel de bo­dem raakt, want an­ders ben je af. Aan­van­ke­lijk start je het spel met één bal, maar tij­dens het spe­len wordt de ket­ting aan bal­len gro­ter en gro­ter. En zo blijft Ballz ont­zet­tend uit­da­gend, want ook de ge­tal­len op de te­gels lo­pen op.

Wat Ballz zo leuk maakt is dat het niet al­leen enorm een­vou­dig is in gebruik, maar je ook be­ter wordt naar­ma­te je va­ker speelt. Door de bal­len tac­tisch door het speel­veld te kaat­sen, houd je je­zelf steeds lan­ger in het spel. We ge­ven je al­vast een tip: pro­beer de bal­len zo­veel mo­ge­lijk rich­ting het pla­fond van het speel­veld te schie­ten. Vaak stui­te­ren ze daar ein­de­loos op te­gels, zo­dat je de ho­ge aan­tal­len al snel weg­speelt.

Ballz – be­schik­baar op de iPho­ne en iPad – is gra­tis en blijft dat ook. Wel kun je er een paar in-app aan­ko­pen doen, zo­als het ver­wij­de­ren van ad­ver­ten­ties voor € 2,99. De ga­me leent zich voor­al goed voor tijd­do­den­de mo­men­ten, zo­als een ver­traag­de trein­reis of een lan­ge zit in een bus­hok­je. Kijk wel uit als je be­gint aan het bal­spel­le­tje, want het is zeer las­tig om dan nog te stoppen. (Koen van Eke­ren)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.