Zet de Watch in de zui­ni­ge ener­gie­mo­dus

iCreate (Netherlands) - - Tips Van De Redactie -

Wie da­ge­lijks (of nach­te­lijks) zijn Ap­ple Watch op­laadt, zal zich zel­den zor­gen ma­ken om de bat­te­rij. Maar ben je dit een keer ver­ge­ten en vrees je dat je aan het eind van de dag tijd­loos bent? Of heb je de ko­men­de da­gen geen stroom en wil je even zui­nig aan doen? Dan kun je de spaar­stand in­scha­ke­len. Open hier­voor het Be­die­nings­pa­neel door van on­der uit het scherm om­hoog te ve­gen, tik op het ac­cu­per­cen­ta­ge, veeg de knop naast ‘Spaar­stand’ naar rechts en be­ves­tig met ‘Ga door’. In de spaar­stand wor­den al­le func­ties van de Watch uit­ge­scha­keld; je kunt al­leen de tijd zien, als je op de zij­knop drukt. Om de spaar­stand weer uit te scha­ke­len, houd je de zij­knop van de Watch in­ge­drukt tot het Ap­ple-lo­go ver­schijnt en het hor­lo­ge wordt her­start.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.