Zet het WK-speel­sche­ma in je agen­da

iCreate (Netherlands) - - Tips Van De Redactie -

On­danks de af­we­zig­heid van een oran­je tin­tje zijn ve­len on­der ons nog al­tijd in de ban van het WK Voetbal. Op de re­dac­tie steu­nen we dit jaar on­ze Bel­gi­sche le­zers. Wil je geen wed­strijd mis­sen? Zet dan het com­ple­te speel­sche­ma in je agen­da. Ga naar www.icre­a­te­ma­ga­zi­ne. nl/wk2018 en klik op de Sub­scri­be-but­ton. Klik ver­vol­gens op ‘Agen­da ope­nen’ en op ‘Abon­neer’. Je ziet nu nog een scherm met di­ver­se op­ties om te ne­tu­nen. Zorg in ie­der ge­val dat hier de lo­ca­tie op iCloud staat, want dan ver­schij­nen de wed­strij­den ook op je iPho­ne of iPad. Zet ‘ Werk au­to­ma­tisch bij’ op ‘Elk uur’: het sche­ma wordt dan na­me­lijk zo snel mo­ge­lijk au­to­ma­tisch bij­ge­werkt aan de hand van de uit­sla­gen van de wed­strij­den. Een in­struc­tie voor de iPho­ne én een iets uit­ge­brei­de­re ver­sie van de­ze tip vind je op www.icre­a­te­ma­ga­zi­ne.nl/wk2018-tip.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.