Veel nieu­we func­ties voor Fin­der

iCreate (Netherlands) - - Feature Wwdc18 -

Fin­der krijgt een hoop nieu­we func­ties. Zo wordt de Co­ver Flow-weer­ga­ve ver­van­gen door een nieu­we Ga­le­rij-weer­ga­ve. Je ziet een gro­te voor­ver­to­ning bo­ven­aan en on­der­in een strip met de an­de­re be­stan­den. Voor ge­se­lec­teer­de be­stan­den krijg je daar­naast een nieu­we zij­balk met al­ler­lei in­for­ma­tie over het do­cu­ment, de fo­to of vi­deo. Daar­in vind je ook een aan­tal ‘Snel­le ac­ties’ om iets met be­stan­den te doen. Zo kun je fo­to’s draai­en, do­cu­men­ten voor­zien van een wacht­woord of vi­deo’s in­kor­ten – recht­streeks van­uit Fin­der, zon­der dat er een an­der pro­gram­ma aan te pas komt. Dit zal veel tijd sche­len als je meer­de­re be­stan­den te­ge­lijk wilt be­wer­ken, want dat kan na­tuur­lijk ook.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.