De com­pleet ver­nieuw­de Mac App Sto­re

iCreate (Netherlands) - - Feature Wwdc18 -

Vo­rig jaar kreeg de iOS App Sto­re een gron­di­ge op­knap­beurt en nu doet Ap­ple dat dun­ne­tjes over op de Mac. Net als op iOS heb je het tab­blad Ver­ken­nen waar je de leuk­ste nieu­we (en gou­den ou­de) apps voor­ge­scho­teld krijgt – ge­se­lec­teerd door me­de­wer­kers van Ap­ple. Daar­naast zijn er tabs voor Cre­ë­ren, Wer­ken, Spe­len en Ont­wik­ke­len, zo­dat je voor elk doel snel een ge­schik­te app hebt ge­von­den. Heb je een leu­ke app op­ge­spoord, dan zie je op de pro­duct­pa­gi­na vi­deo’s die be­ter aan­to­nen hoe de app werkt en er­uit­ziet. Ten slot­te krijg je tips en work­shops te zien voor apps die je ge­ïn­stal­leerd hebt. Ook wordt het voor ont­wik­ke­laars mo­ge­lijk om gra­tis proef­ver­sies van apps aan te bie­den. Al de­ze ver­nieu­win­gen wer­den goed ont­van­gen door an­de­re gro­te ont­wik­ke­laars. Zo gaat Ado­be Light­room CC naar de Mac App Sto­re bren­gen en Microsoft zijn he­le O ce 365-pak­ket. Ein­de­lijk krijgt de Mac App Sto­re de lief­de die hij ver­dient.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.