Nooit meer je bu­reau­blad op­rui­men

iCreate (Netherlands) - - Feature Wwdc18 -

Het bu­reau­blad van een Mac is voor ve­len een ver­gaar­bak van al­ler­lei be­stan­den die je even snel no­dig hebt. Er staat een map met fo­to’s, twee do­cu­men­ten waar­aan je werkt en een be­stand van in­ter­net dat je voor het ge­mak even op je bu­reau­blad hebt op­ge­sla­gen. En voor je het weet zie je door al­le be­stan­den de macOS-ach­ter­grond niet meer en ben je een kwar­tier be­zig om al­les op te rui­men. Hier wil Ap­ple ver­an­de­ring in bren­gen met de zo­ge­he­ten Sta­pels. Met be­hulp daar­van wor­den be­stan­den op je bu­reau­blad au­to­ma­tisch in een soort map (een sta­pel) ge­sor­teerd. Op wel­ke ma­nier? Dat be­paal je he­le­maal zelf. Laat ze bij­voor­beeld sor­te­ren op ba­sis van be­stands­ty­pe of op aan­maak­da­tum.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.