Niet voor de eer­ste Ap­ple Watch

iCreate (Netherlands) - - Feature Wwdc18 -

watchOS 5 is de­ze herfst – waar­schijn­lijk half sep­tem­ber, te­ge­lijk met iOS 12 – te down­lo­a­den op de Ap­ple Watch. He­laas is er slecht nieuws voor be­zit­ters van de al­ler­eer­ste Ap­ple Watch: die wordt niet meer on­der­steund. De Se­ries 1 – dat is de oor­spron­ke­lij­ke Ap­ple Watch, maar met de pro­ces­sor van de Se­ries 2 – kan nog wel wor­den ge­üp­da­tet. Voor de mees­te ei­ge­naars van de Watch 1 is dat een beet­je jam­mer, am­per drie jaar na de aan­koop. Voor de ko­pers van de (ro­sé)gou­den Edi­ti­ons – je weet wel, die van $ 10.000 tot $ 17.000 – zijn de drui­ven wel erg zuur. Of duur.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.