Tips van de re­dac­tie

iCreate (Netherlands) - - Voorwoord -

De re­dac­teu­ren van iCre­a­te de­len hun fa­vo­rie­te tips voor je Ap­ple-ap­pa­ra­ten.

De Li­ve Pho­tos van de iPho­ne en iPad ge­ven ons nog steeds een ma­gisch ge­voel. Bla­der je door je fo­to­bi­bli­o­theek, dan ko­men al­le fo­to’s tot le­ven met een kor­te ani­ma­tie en des­ge­wenst speel je een kort lm­pje van het fo­to­mo­ment af. Maar wist je dat je ook an­de­re Li­ve Photo-e ec­ten kunt toe­pas­sen? Veeg op een ge­o­pen­de Li­ve Photo naar bo­ven en je kunt kie­zen tus­sen vier ver­schil­len­de e ec­ten. Stan­daard is dat ‘Li­ve’, maar daar­naast zijn er ‘Her­haal’, ‘Stui­ter’ en ‘Lan­ge be­lich­ting’. Laatst­ge­noem­de is on­ze fa­vo­riet. Pro­beer dat e ect eens met een wa­ter­val of gol­ven aan het strand.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.