De iPho­ne X doet het tóch ge­wel­dig

iPho­ne X geen suc­ces? Think Dif­fe­rent.

iCreate (Netherlands) - - Inhoud -

Ap­ple heeft be­gin mei zijn cij­fers voor het twee­de fis­ca­le kwar­taal van 2018 be­kend­ge­maakt. De waar­heid bleek veel roos­kleu­ri­ger dan de voor­spel­lin­gen van de ve­le ana­lis­ten. Die rie­pen al maan­den in koor dat de iPho­ne X was ge­flopt en Ap­ple dit jaar al zou stop­pen met de ver­koop er­van. De kwar­taal­cij­fers wij­zen ech­ter com­pleet wat an­ders uit. Het was zelfs het bes­te twee­de kwar­taal al­ler tij­den – met een ‘ster­ke om­zet­groei van de iPho­ne, dien­sten en wea­ra­bles’, al­dus Tim Cook. De iPho­ne X scoor­de qua ver­koop­cij­fers ‘el­ke week’ be­ter dan al­le an­de­re iPho­nes. Dat was ook al het ge­val in het eer­ste kwar­taal. Ove­ri­gens is Ap­ple ook nog eens in al­le de­len van de we­reld ge­groeid. In Chi­na (in­clu­sief Hong­kong) en Ja­pan zelfs met meer dan twin­tig pro­cent. Tot zo­ver de ‘ flop’.

Re­cords ver­plet­terd

In to­taal boek­te Ap­ple een om­zet van 61,6 mil­jard dol­lar, een jaar ge­le­den was het ‘slechts’ 52,9 mil­jard. De winst was 13,8 mil­jard (11 mil­jard in het­zelf­de kwar­taal in 2017). Het aan­tal ver­koch­te iPho­nes steeg van 50,8 naar 52,2 mil­joen stuks. Bij de iPad was er ook groei, wel­is­waar klei­ner: van 8,9 naar 9,1 mil­joen exem­pla­ren. De Mac-ver­ko­pen lie­pen iets te­rug: van 4,19 naar 4,07 mil­joen. Hier­voor is ech­ter snel een re­den ge­von­den, want het is al een tijd­je ge­le­den dat er nieu­we Macs uit­kwa­men.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.